okejsex.nu
Fråga & diskutera
Om kampanjen
Myter om sex
Verklighet
Vadå ja till sex?
Sex & respekt
Hem
Hjälp

Till dig som är lärare <br />eller arbetar med ungdomar

Att våga se och att våga fråga är hörnstenar när det gäller vuxnas förmåga att fånga upp ungdomar som far illa på grund av att de har varit med om någon form av sexuellt övergrepp. Det kan vara enklare sagt än gjort. Många ungdomar har vittnat om hur de försökt skicka ut signaler eller berätta för vuxna i omgivningen som inte har fångat upp detta.

Varför frågar man inte?

 • Tidsbrist.
 • Rädsla för att sätta igång en process man inte tror att man kan hantera.
 • Ämnet känns för privat, rädsla att förolämpa.
 • Man vet inte hur man ska fråga.
 • Man står inte ut med svaret.
 • Egna erfarenheter av övergrepp.
 • Fördomar till exempel om vem som är ett typiskt offer och vem som är en typisk gärningsman, till exempel är det viktigt att ha i åtanke att även pojkar utsätts för övergrepp.
 • Tänk om jag har fel.

Kom ihåg att du som vuxen har en skyldighet att agera redan vid misstanke om att ett barn eller en ungdom far illa! Se till att du har ett kontaktnät av de olika former av stöd och hjälp som du kan behöva för att våga och orka ta tag i unga som mår dåligt. En del sådana instanser hittar du på denna hemsida bland annat i broschyren Sexuellt våld – stöd och hjälp.

Om du misstänker att en elev har utsatts för övergrepp:

 • Ta dig an henne/honom genast
 • Prata med eleven i enrum
 • Våga fråga ”Det är vanligt att…”, ”Har någon gjort något mot dig som du inte ville?”
 • Undvik ord som våldtäkt när du frågar, många har svårt att relatera till dessa ord. Fråga hellre ”Har någon gjort något sexuellt mot dig som du inte var med på?” eller ”Har någon gjort något mot dig som får dig att må dåligt?”
 • Lyssna aktivt och visa förståelse. Var tydlig med att du tror på det hon/han berättar.
 • Undvik egna värderingar kring det som skett men var tydlig med att det är ett brott, hon/han bär ingen skuld
 • Bekräfta hennes/hans mod och att det var bra att hon/han berättade
 • Hjälp henne/honom till vidare stöd och hjälp men följ upp och låt personen vara med i processen
 • Om du misstänker att eleven dessutom lever i en miljö där det förekommer så kallat hedersrelaterat förtryck, var då extra noga med att ta reda på fakta innan du agerar
 • Ordna stöd och hjälp även åt kamrater om det kommit fram i klassen eller bekantskapskretsen att eleven har blivit utsatt

Om du vill arbeta förebyggande mot kränkningar och övergrepp bland unga:

Tips på film:

Bye bye pornstar
Beställ film och filmhandledning genom www.amphi.se

Säg att du älskar mig
Filmhandledning finns på www.sfi.se

Tips på metodmaterial:

Var går gränsen? Handledning för temaarbeten om integritet, sexuella trakasserier och sexualbrott.
Lärarhandledning från Brottsförebyggande rådet www.bra.se

Tyst i klassen?
Under ytan www.ytan.se

Vad finns under ytan?
Under ytan www.ytan.se

Jämos handbok mot könsmobbning i skolan
www.jamombud.se

Tips på böcker att diskutera i klassen:

Hannas högra hand av Liina Talvik
Rabén & Sjögren 2001

Flickan och skulden. En bok om samhällets syn på våldtäkt av Katarina Wennstam
Bonniers förlag 2002

Sex och relationer av Sandra Dahlén
Liber 2007

Hetero av Sandra Dahlén
Tiden förlag 2006

Liksom våldtäkt, typ av Stina Jeffner
ROKS/Brevskolan 1998

Kukbruk av Manne Forssberg
Wahlström och Widstrand 2004

Genusboken av Sara Nilsson och Johanna Nihlén
Liber 2006

Tips på organisationer som är ute i skolor och pratar om kön, sexualitet makt och övergrepp:

 

Josefin Grände, sakkunnig okejsex.nu

Källa: Josefin Grände, utbildningsledare på Operation Kvinnofrid, sakkunnig okejsex.nu

Mer stöd och hjälp