okejsex.nu
Fråga & diskutera
Om kampanjen
Myter om sex
Verklighet
Vadå ja till sex?
Sex & respekt
Hem
Hjälp

Till dig som är anhörig, vän eller på andra sätt har kontakt med någon som har blivit utsatt

"När man berättar om en våldtäkt vill man inte förklara sig eller bli ifrågasatt, man vill inte heller ta emot fördomar eller värderingar. Jag vill inte behöva ta emot och bära den andres känslor om det som faktiskt hände mig. Jag vill bli accepterad och respekterad och lyssnad på."

Karin
(Ur boken Utsatt för våldtäkt. En bok till dig som blivit drabbad.)

Vad du kan göra för att stödja henne/honom:

Tro på henne/honom
När man har utsatts för någon form av sexuellt övergrepp är det vanligt att man lägger skuld och ansvar på sig själv och man tror ofta att andra ska tycka att man överdriver eller hittar på när man berättar vad som har hänt och hur man mår. Var därför tydlig med att du tror på hennes/hans berättelse, tänk på att de flesta snarare underdriver än överdriver det som de har varit med om och var noga med att visa att det som hänt inte på något sätt är hennes/hans fel.
Visa att du finns där nu – och långt efteråt
Det tar ofta lång tid att komma över sexuella övergrepp och det kan påverka ens liv i många år framåt. Ibland kan man må bättre ett tag för att sedan börja må dåligt igen. Våga fråga hur hon/han mår och hur övergreppet påverkar henne/honom, inte bara månaden efter att du har fått veta vad hon har varit med om utan också lång tid framöver. Visa henne/honom tydligt att du finns där när hon/han behöver dig. Lyssna på vad personen vill ha för stöd. Men det gäller att vara lyhörd inför om hon/han säger nej tack till hjälp för att hon/han är rädd att vara till besvär, eller för att hon/han faktiskt inte vill.
Låt personen fatta besluten
Ett sätt för många närstående att hantera sin egen ångest över det som har hänt eller sina egna maktlöshetskänslor är att bli en ”fixare”. Genom att helt gå upp i det praktiska, till exempel polisanmälan, behöver man inte se den utsatta personen och hennes/hans smärta.
Som närstående kan man vara ett stort stöd i att underlätta praktiskt för den utsatta personen. Samtidigt måste man vara lyhörd för hennes/hans vilja och behov så att man inte kränker personens gränser. Hon/han har redan fått sina gränser allvarligt kränkta och det är viktigt att personen nu får känna att hon/han blir bemött med respekt och bibehållen integritet. Vill hon/han inte gå iväg och prata med någon så är det så. Du kan hjälpa henne/honom genom att diskutera beslutet så att hon/han får distans till det, du kan också hjälpa genom att leta fram kontaktuppgifter och ta reda på vilken hjälp som finns att få. Men du måste respektera personens vilja och inte pressa henne/honom till något hon/han inte vill.
Ta reda på information
För att kunna stötta personen på bästa sätt och för att förstå reaktioner är det bra om du som närstående samlar på dig så mycket kunskap som möjligt om sexuella övergrepp och konsekvenser av att utsättas för övergrepp. Detta är också kunskap du kan dela med dig av till den utsatta personen så att hon/han förstår att reaktionerna inte är konstiga. Längre ner och i spalten till höger hittar du tips på lite litteratur och länkar till olika hemsidor. Du kan också kontakta någon av alla de hjälpinstanser som finns (se broschyren Sexuellt våld – stöd och hjälp) för att ställa frågor.
Ta hand om dig själv
Det är viktigt att inse att det tar på krafterna, både att hantera sina egna känslor som närstående och att vara ett bra stöd. Därför kan det vara bra att se till att man själv har någon att prata med, antingen någon i omgivningen eller någon professionell. I ”Sexuellt våld- stöd och hjälp” hittar du kontaktuppgifter till verksamheter som riktar sig även till anhöriga. Om den utsatta personen mår mycket dåligt och/eller man är en av få personer som finns där gäller det att se till att hon/han får ytterligare hjälp samt att portionera ut sitt stöd så att man orkar med att finnas där länge.
Hjälp personen att få hjälp från andra
Du kan som närstående betyda oerhört mycket i läkeprocessen för den som har utsatts för någon form av sexuellt övergrepp. Samtidigt är det också viktigt att hon/han förr eller senare också får hjälp från någon utomstående, någon som kan problematiken, någon som personen inte känner och därmed inte behöver ta hänsyn till då hon/han berättar. Det är vanligt att man inte vill gå iväg och prata med någon då övergreppet nyligen har hänt. Men även om det är bra ju tidigare man tar tag i det så är det aldrig för sent att söka hjälp för det man har varit med om. Som anhörig kan du se till att den utsatta personen vet var hon/han ska söka sig när det väl är dags så att hon/han själv slipper leta.

Vad du bör undvika:

Skuldbelägg inte personen
Många som har utsatts för sexuella övergrepp av något slag lägger mycket skuld och ansvar på sig själva. ”Om jag bara inte hade druckit så mycket, hånglat med den där killen eller tjejen, blivit tillsammans med just honom eller henne så hade det här kanske inte hänt.” Minsta tecken på att omgivningen lägger skuld eller ansvar på henne/honom för det som hänt kommer öka dessa svåra känslor ytterligare. Undvik kommentarer som ”Men varför drack du så mycket?”, ”Du kanske inte sa nej tillräckligt tydligt?”, ” ”Varför skrek du inte?” och liknande.
Den utsatta personen behöver hjälp att inse att det inte spelar någon roll vad hon/han gjorde eller inte gjorde i samband med övergreppet; ingen har rätt att göra det som förövaren gjorde mot henne/honom. Det som hon/han utsatts för är ett brott och hon/han har ingen skuld.
Undvik att vara överbeskyddande
Det är lätt hänt att man som närstående blir överbeskyddande då någon man bryr sig om har blivit utsatt för en våldtäkt eller något annat övergrepp. Kanske har man skuldkänslor över att man inte fanns där då hon/han blev utsatt, kanske vill man förhindra att något ska ske igen. Det kan vara skönt ett tag för personen att du ringer hela tiden och kollar hur hon/han mår. Men i längden kan det sända ut signaler om att hon/han är liten och svag och att du inte tror att hon/han kommer att klara sig själv.
Låt inte dina känslor ta över
Även om det kan vara svårt att styra sina känslor när man precis har fått veta att någon man bryr sig om har utsatts för en våldtäkt så är det viktigt att man försöker undvika att de egna känslorna tar över. När den första chocken har lagt sig är det viktigt att det är hennes/hans känslor och behov som får vara i fokus. Annars kan personen känna att hon/han måste censurera sig för att skydda dig eller för att hon/han upplever sig bli invaderad av dina känslor och behov.
Var inte tyst
Många kan känna en stor osäkerhet inför hur de på bästa sätt ska kunna stötta en närstående om har utsatts för övergrepp. Risken är att man då inte gör någonting, man hoppas att det ska gå över av sig självt och man undviker att prata om det som har hänt. Den om har utsatts behöver få prata både om hur hon/han mår och vad om har hänt. Tystnad från omgivningen tolkas lätt som att omgivningen inte tror på henne eller honom, att de skuldbelägger eller att de inte orkar med att hon/han mår dåligt. Det är klart att det finns de som inte vill prata om det om har hänt, ibland kan frågor också väcka ilska, men de allra flesta vill ändå att omgivningen ska visa att de bryr sig och att de ändå ska fråga, även långt efteråt.

"När ingen vill prata om det så känns det som att det aldrig har hänt, det blir som en icke-händelse. Ibland kan jag nästan börja tvivla på mig själv. Det är så himla viktigt att folk runtomkring tar det på allvar, annars är risken att man inte gör det själv. Ibland tänker jag att de tycker att det är mig det är fel på när de inte säger något, att jag är äcklig eller jobbig och att jag får skylla mig själv."

Sofi
(Ur boken Utsatt för våldtäkt? En bok till dig som blivit drabbad.)

Du är viktig!

Även om man som närstående lätt känner maktlöshet inför den utsatta personens sorg och smärta eller inför hennes/hans sätt att hantera sitt liv, så är det viktigt att komma ihåg att du har stor betydelse för personens möjligheter att så snart som möjligt återta kontrollen över sitt liv. Den som får ett omedelbart stöd från närstående som tror på henne/honom, stöttar, är tydliga med att hon/han inte har någon skuld och visar att de finns där, kan ofta hantera våldtäkten på ett annat sätt och må bättre snabbare än den som inte får detta stöd.

Litteraturtips

Utsatt för våldtäkt? En bok till dig som blivit drabbad. Josefin Grände
Gothia förlag 2007

Våldtäkten drabbar också de anhöriga. Marianne Göthberg RFSU-kliniken 2006

Våldtagen! Men jag är fanimej inget offer. Caroline Malmberg Willcox
Bokförlaget DN 2007

Vägen vidare efter våldtäkt. Att bryta tystnaden. Lotta Nilsson & Annette Wallqvist Bokförlaget DN 2007

 

Josefin Grände, sakkunnig okejsex.nu

Källa: Josefin Grände, utbildningsledare på Operation Kvinnofrid, sakkunnig okejsex.nu

Mer stöd och hjälp