okejsex.nu
Fråga & diskutera
Hjälp
Myter om sex
Verklighet
Vadå ja till sex?
Sex & respekt
Hem
Om kampanjen

Om kampanjen Okejsex.nu

Operation Kvinnofrid startade hösten 2007 okejsex.nu, en kampanj om sexuellt våld. Målet med kampanjen var att synliggöra och att öka medvetenheten om olika former av sexuellt våld och om problemets omfattning.

Eftersom kampanjen blev en sådan succé finns den här sidan fortfarande kvar, trots att kampanjen egentligen var planerad att avslutas för länge sedan. Idag är det Stjärnjouren som sköter om sidan och svarar på frågor.

Målgrupp

Unga i åldern 15-30 år i Stockholms län med extra fokus på de ungdomar som går i skolan, idrottar/motionerar eller är aktiva i olika Internetcommunities.

Aktiviteter

Kampanjen har riktats både direkt mot målgruppen via Internet, tidningar, utomhusannonser, samarbete med olika ungdomsorganisationer, utbildningar med mera, och indirekt via de vuxna som ungdomar kommer i kontakt med i sin vardag.

Budskap

Budskapet har alltid vara positivt och styrkegivande – inte förmanande eller demoniserande.

  • Alla sexuella handlingar ska vara ömsesidiga.
  • Ingen ska utöva, acceptera eller blunda för sexuella övergrepp.

Arbetet mot det sexuella våldet är extra viktigt då vi kan se ett ökat antal anmälda sexualbrott i målgruppen för kampanjen.

Vad är problemet?

  • I Stockholms län polisanmäls varje dygn i snitt nio sexualbrott, varav tre våldtäkter eller grova våldtäkter.
  • Av dessa våldtäkter sker cirka 80 procent inomhus och gärningsmannen är känd av offret.
  • Drygt 65 procent av offren i de polisanmälda våldtäkterna är under 30 år. Vid en fjärdedel av de polisanmälda våldtäkterna är de misstänkta gärningsmännen mellan 15 och 20 år.
  • Den faktiska omfattningen av sexualbrott mot barn och unga i Sverige är okänd. Internationella skattningar tyder på att endast tre-tolv procent av brotten anmäls.
  • 64 procent av flickorna och 22 procent av pojkarna på gymnasieskolan uppger att de utsatts för olika typer av övergrepp, där bland annat tafsningar och blottning ingår. 13 procent av flickorna och fem procent av pojkarna uppger att de utsatts för övergrepp där någon form av penetrerande sex har ingått.
  • Många vuxna som arbetar med ungdomar saknar kunskap och stöd för att våga ta upp problemet och diskussionen med ungdomarna.

Kontakt

info@operationkvinnofrid.nu

pdfLadda ner kampanjbroschyren Vet du var gränsen går?

Tecknarna
Malin Biller
Malin Biller
David Liljemark
David Liljemark
Martin Kellerman
Martin Kellerman
Yosh
Yosh
Liv Strömquist
Liv Strömquist