okejsex.nu
Fråga & diskutera
Hjälp
Myter om sex
Verklighet
Vadå ja till sex?
Sex & respekt
Hem
Om kampanjen

Om Operation Kvinnofrid

Bakom kampanjen okejsex.nu står Operation Kvinnofrid. Operation Kvinnofrid är ett samverkansprojekt mellan myndigheter och organisationer i frågor som rör mäns våld mot kvinnor i nära relationer i Stockholms län. Målet för projektet är att:

  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
  • Synliggöra mäns våld mot kvinnor och hur barnen drabbas av detta våld.
  • Öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor.

Medverkande myndigheterna ska samverka för att erbjuda ett bättre bemötande av våldsutsatta kvinnor och barn.

www.operationkvinnofrid.nu

 

Operation Kvinnofrid

 

Bakom Operation Kvinnofrid står:

 

Polismyndigheten i Stockholms länLänsstyrelsen i Stockholms länStockholms läns landstingStockholms stad
Brottsförebyggande RådetBrottsoffermyndighetenStockholms tingsrättKriminalvården
Kommunförbundet Stockholms länFolkhälsoinstitutetÅklagarmyndigheten
Arbetsgrupp
Anna Bergström

Samordnare Operation Kvinnofrid
Polismyndigheten i Stockholms län

Jenny Rosén

Kampanjledare okejsex.nu

Josefin Grände

Utbildningsledare, sakkunnig okejsex.nu

Katarina Edlund

Ekonomiansvarig
Länsstyrelsen i Stockholms län

Karen Leander

projektledare inom Stockholms läns landsting
Centrum för folkhälsa

Laila Väisänen

projektledare inom Stockholms stad
Enheten för drog- och brottsprevention