okejsex.nu
Fråga & diskutera
Om kampanjen
Hjälp
Myter om sex
Verklighet
Sex & respekt
Hem
Vadå ja till sex?

Har du gått över gränsen?

Var noga med att känna av att den du utför en sexuell handling med säger eller visar sitt ”ja”. Är du inte säker så fråga. Fundera på om det kan finnas andra skäl till att personen säger ja till sex än att hon eller han verkligen vill?

Kan man både vilja och inte vilja ha sex på en och samma gång? Det är tillåtet att tveka och då är det bra om man tar tid på sig med beslutet. Stressa inte på någon med att fatta ett beslut. Och respektera beslutet som kommer.

Alla människor har i varje stund rätt att fatta nya beslut om vad de vill eller inte vill. Det finns inget ”den som ger sig in i leken får leken tåla”, särskilt inte när det gäller sex.

  • Att man vill något ena dagen betyder inte att man vill samma sak nästa dag, även om det är med samma person.
  • Att det känns bra för någon när man börjar ha sex innebär inte att det känns bra fem minuter senare.

Titta på din partner, lyssna på din partner, verkar det kännas bra för henne/ honom? Om du är osäker – fråga! Var lyhörd för vad hon/han uttrycker, både med kropp och med ord.

I situationer när det kan bli extra svårt att både visa och uppfatta signaler, till exempel om det finns alkohol med i bilden, eller om det är fler än två personer som har sex – var extra noga med att kolla av att det känns bra för alla inblandade, hela tiden! Blir du osäker på om det känns bra för någon – avbryt. Blir du orolig att du själv druckit så mycket att du kan missa signaler – avbryt.

Det här kan se ut som en massa regler som gör sex mindre kul och spontant, men egentligen handlar det bara om att se varandra, känna av varandra och respektera varandra. Oberoende av om det är någon du är tillsammans med och kanske har sex med ofta, eller om ni bara har sex en enda gång.

Mer stöd och hjälp