okejsex.nu
Fråga & diskutera
Om kampanjen
Hjälp
Myter om sex
Vadå ja till sex?
Sex & respekt
Hem
Verklighet
Polis

Polis: Anna Bergström

Om Nina och Simon

I mitt yrke stöter jag ofta på övergrepp begångna av en partner eller före detta partner. Det är ofta ett större steg att anmäla någon som man har eller har haft en relation med, vilket betyder ett högt mörkertal. Det innebär att bara en bråkdel av övergreppen anmäls.

Men när det kommer in en anmälan gör vi en förundersökning. Om inte Nina redan har varit hos en läkare så ser vi till att hon får komma till Akutmottagningen för våldtagna kvinnor eller någon annan läkarmottagning. Där görs en undersökning och skador dokumenteras och bevis säkras. Allt detta kan vara väldigt jobbigt för den drabbade tjejen. Målsägandebiträde är ett juridiskt biträde som sexualbrottsoffer har rätt till. Biträdet tar tillvara kvinnans intressen och ger stöd och hjälp under både förundersökning och rättegång.

När det gäller Simon så kommer han troligen att gripas, det vill säga att han hämtas av polis och förs till en polisstation. Där håller man förhör med honom. En åklagare beslutar sedan om han ska anhållas eller om han ska försättas på fri fot. Beslutar man att anhålla Simon ska en så kallad häktningsframställan göras. Rätten avgör sedan om han ska häktas fram till att åklagaren fattar beslut om att väcka åtal. Blir det så väntar en rättegång.

Tillbaka

Vad säger experten?Polis - Anna Bergström
Polis - Anna Bergström
Sexualupplysare - Pelle Ullholm
Sexualupplysare - Pelle Ullholm
Samordnare - Olga Persson
Samordnare - Olga Persson
Psykoterapeut - Monica Mardell
Psykoterapeut - Monica Mardell
Analytiker - Toni Demitz Helin
Analytiker - Toni Demitz Helin
Kurator - Lena Berg
Kurator - Lena Berg
Kammaråklagare - Elisabeth Brandt
Kammaråklagare - Elisabeth Brandt
Kurator - Chatarina Eriksson
Kurator - Chatarina Eriksson