okejsex.nu
Fråga & diskutera
Om kampanjen
Hjälp
Myter om sex
Vadå ja till sex?
Sex & respekt
Hem
Verklighet
Analytiker

Statistikexpert - Polisen: Toni Demitz-Helin

Toni Demitz-Helin är statistikexpert på Länskriminalpolisen.

Om Nina och Simon

Ett återkommande mönster för våldtäkt bland unga är att de på ett eller annat sätt har någon koppling till fester eller nöjesliv. När offer och gärningsman känner varandra anmäls sällan brottet annat än då det har skett grovt våld. Man kan säga att det grova våldet väger tyngre än de skamkänslor som offret kan känna efter brottet. Det grova våldet bryter också den lojalitet som offret annars skulle kunna känna för gärningsmannen. I det här fallet har det inte skett något grovt våld, men fallet belyser något vi har sett under de senaste åren – en sänkt toleransnivå bland unga som innebär en ökad anmälningsbenägenhet.

Tillbaka

Vad säger experten?Polis - Anna Bergström
Polis - Anna Bergström
Sexualupplysare - Pelle Ullholm
Sexualupplysare - Pelle Ullholm
Samordnare - Olga Persson
Samordnare - Olga Persson
Psykoterapeut - Monica Mardell
Psykoterapeut - Monica Mardell
Analytiker - Toni Demitz Helin
Analytiker - Toni Demitz Helin
Kurator - Lena Berg
Kurator - Lena Berg
Kammaråklagare - Elisabeth Brandt
Kammaråklagare - Elisabeth Brandt
Kurator - Chatarina Eriksson
Kurator - Chatarina Eriksson