okejsex.nu
Fråga & diskutera
Om kampanjen
Hjälp
Myter om sex
Vadå ja till sex?
Sex & respekt
Hem
Verklighet

Kammaråklagare: Elisabeth Brandt

Om Eva, Gustav och Semak

Straffansvar för våldtäkt omfattar även den som har samlag med en person genom att otillbörligt utnyttja att offret på grund av medvetslöshet, sömn, berusning/drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada med mera befinner sig i ett hjälplöst tillstånd.

Alla våldtäktsoffer som befinner sig i ett hjälplöst tillstånd skyddas i våldtäktsparagrafen oavsett om tillståndet är tillfälligt eller inte. Våldtäktsoffrets tillstånd präglas av att han /hon inte har någon möjlighet att värja sig eller att kontrollera sitt handlande, till exempel att någon på grund av kraftig berusning eller narkotikapåverkan inte har förmågan att uppfattta att han /hon utsätts för sexuella gärningar. Även den situationen att någon saknar hämningar på grund av berusning eller liknande kan utgöra ett hjälplöst tillstånd. Samtycke kan inte befria någon från straffansvar i dessa fall.

Tillbaka

Vad säger experten?Polis - Anna Bergström
Polis - Anna Bergström
Sexualupplysare - Pelle Ullholm
Sexualupplysare - Pelle Ullholm
Samordnare - Olga Persson
Samordnare - Olga Persson
Psykoterapeut - Monica Mardell
Psykoterapeut - Monica Mardell
Analytiker - Toni Demitz Helin
Analytiker - Toni Demitz Helin
Kurator - Lena Berg
Kurator - Lena Berg
Kammaråklagare - Elisabeth Brandt
Kammaråklagare - Elisabeth Brandt
Kurator - Chatarina Eriksson
Kurator - Chatarina Eriksson