okejsex.nu
Fråga & diskutera
Om kampanjen
Hjälp
Myter om sex
Vadå ja till sex?
Sex & respekt
Hem
Verklighet

Kammaråklagare: Elisabeth Brandt

Om Leila & David

I 6 kap 1 § brottsbalken finns bestämmelserna om våldtäkt. Paragrafen är primärt avsedd att tillämpas på personer över 15 år. För straffansvar är det tillräckligt att gärningsmannen framtvingat den sexuella handlingen genom misshandel eller annars med våld eller hot om våld. Straffansvaret omfattar samlag och varje annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförbart med ett samlag. Man kan säga att våldet eller hotet ska vara av sådan karaktär att det gjort en förutsättning för gärningens genomförande. Det krävs inte att våldtäktsoffret gjort något motstånd.

Tillbaka

Vad säger experten?Polis - Anna Bergström
Polis - Anna Bergström
Sexualupplysare - Pelle Ullholm
Sexualupplysare - Pelle Ullholm
Samordnare - Olga Persson
Samordnare - Olga Persson
Psykoterapeut - Monica Mardell
Psykoterapeut - Monica Mardell
Analytiker - Toni Demitz Helin
Analytiker - Toni Demitz Helin
Kurator - Lena Berg
Kurator - Lena Berg
Kammaråklagare - Elisabeth Brandt
Kammaråklagare - Elisabeth Brandt
Kurator - Chatarina Eriksson
Kurator - Chatarina Eriksson