okejsex.nu
Fråga & diskutera
Om kampanjen
Hjälp
Myter om sex
Vadå ja till sex?
Sex & respekt
Hem
Verklighet
Sexualupplysare

Sexualupplysare: Pelle Ullholm

Pelle Ullholm är sexualupplysare på RFSU

Om Leila och David

Makt och kontroll är grunden i allt våldsutövande. Det spelar ingen roll om det är våld mellan killar och killar, eller män och kvinnor. Kulturell bakgrund spelar inte heller någon roll.

Leila gör helt rätt när hon anmäler sin man. Hennes situation är fruktansvärd. Är det annorlunda för våldsutsatta kvinnor som lever i en så kallad svensk kultur? I vissa fall och avseenden ja, men i andra - inte alls. Skillnader mellan mäns och kvinnors sexuella utrymme gäller till exempel generellt. Föreställningen om att män ska bestämma över sexualiteten är vanlig. Det vi kallar hedersrelaterat våld handlar ofta om flera konkreta förövare. Många kvinnor kan uppfatta ifrågasättandet från myndigheter, åklagare och personer omkring dem som ett svek, som att de vänder ryggen till och väljer att tro på förövarens version. Rättegången kan beskrivas som en andra våldtäkt. Uppfattar hon det som om det är en eller flera förövare då? Det finns ingen poäng att separera hederskultur och annan kultur annat än på de punkter där det faktiskt skiljer sig åt. Risken är att man skapar ett vi och dom som helt enkelt inte stämmer med verkligen. Sexuellt ojämlik och ojämnställt är det när kön eller sexuell läggning inte har någon betydelse längre. Dit är det långt oavsett kultur. Det går framåt men det är fortfarande mycket att arbeta med.

Tillbaka

Vad säger experten?Polis - Anna Bergström
Polis - Anna Bergström
Sexualupplysare - Pelle Ullholm
Sexualupplysare - Pelle Ullholm
Samordnare - Olga Persson
Samordnare - Olga Persson
Psykoterapeut - Monica Mardell
Psykoterapeut - Monica Mardell
Analytiker - Toni Demitz Helin
Analytiker - Toni Demitz Helin
Kurator - Lena Berg
Kurator - Lena Berg
Kammaråklagare - Elisabeth Brandt
Kammaråklagare - Elisabeth Brandt
Kurator - Chatarina Eriksson
Kurator - Chatarina Eriksson