okejsex.nu
Fråga & diskutera
Om kampanjen
Hjälp
Myter om sex
Vadå ja till sex?
Sex & respekt
Hem
Verklighet
Analytiker

Statistikexpert - Polisen: Toni Demitz-Helin

Toni Demitz-Helin är statistikexpert på Länskriminalpolisen.

Om Leila och David

Det är vanligt med stora åldersskillnader i förhållanden som präglas av förtryck och övergrepp. För en gärningsman är det sannolikt enklare att kontrollera och bestämma över kvinnan när hon är avsevärt yngre än han själv. Ofta är det först när kvinnan blir lite äldre, mognare och tuffare som hon frigör sig från mannen och tar steget och polisanmäler. Våld inom en relation är ofta ett uttryck för gärningsmannens behov av makt och kontroll över kvinnan och därför förekommer det att våldet trappas upp i samband med kvinnans frigörelse och separation från mannen – våldet kan då bli ett sätt att straffa kvinnan eller ett sätt att försöka ta tillbaka makten och kontrollen.

Synen på kvinnan som mannens ägodel finns hos många män inom många kulturer. Det var först 1965 som våldtäkt inom äktenskapet blev straffbelagt i Sverige. Det är i och för sig ganska länge sedan, men det är ändå så pass nyligen att många har växt upp i ett samhälle med värderingen att en gift kvinna inte kan våldtas av sin man.

Tillbaka

Vad säger experten?Polis - Anna Bergström
Polis - Anna Bergström
Sexualupplysare - Pelle Ullholm
Sexualupplysare - Pelle Ullholm
Samordnare - Olga Persson
Samordnare - Olga Persson
Psykoterapeut - Monica Mardell
Psykoterapeut - Monica Mardell
Analytiker - Toni Demitz Helin
Analytiker - Toni Demitz Helin
Kurator - Lena Berg
Kurator - Lena Berg
Kammaråklagare - Elisabeth Brandt
Kammaråklagare - Elisabeth Brandt
Kurator - Chatarina Eriksson
Kurator - Chatarina Eriksson