okejsex.nu
Fråga & diskutera
Om kampanjen
Hjälp
Myter om sex
Vadå ja till sex?
Sex & respekt
Hem
Verklighet

Statistik

Samtliga uppgifter kommer från Brås rapport "Våldtäkt. En kartläggning av polisanmälda våldtäkter" från 2005. I rapporten kartlades nästan samtliga polisanmälda fullbordade våldtäkter i landet åren 1995 och 2000.

29% av offren för våldtäkt är under 18 år. 15% är under 15 år.
6 av 10 våldtäkter begås i offrets eller förövarens bostad.
Ungefär 75% av våldtäkter som polisanmäls begås inomhus.
Offer och förövare känner varandra i 80% av anmälda våldtäkter.
Vid våldtäkt mot personer över 15 är 100% av förövarna män.
Mörkertalet är stort.
I 1/3 fall har offer och förövare nära relation.
De senaste 10 åren har antalet polisanmälda sexualbrott ökat med 58%.
12% av anmälda våldtäkter rubriceras som överfallsvåldtäkt.
Vid våldtäkt mot personer över 15 år är 97% av offren kvinnor.
RockyTjatsexI nöd och lust