Samboförhållandets ekonomi

Att vara sambo är något som är och har varit populärt i Sverige länge och antalet par som väljer att vara sambos istället för att gifta sig blir allt fler. I Sverige har det redan sedan 1993 fötts fler barn till sambos istället för till äkta makar.

Spara pengar genom att dela på kostnaderna

Studier från USA visar att sambos har mycket bättre ekonomi än ensamstående och det är ganska enkelt att förstå varför. Som sambo delar man på många fasta kostnader så som boende, värme och vatten. I synnerhet sparar genomsnittpersonen väldigt mycket på att dela bostad med sin partner eftersom hyran på så sätt oftast blir mycket lägre. Genomsnittshyran för två ettor är mycket lägre än genomsnittshyran för en tvåa. Enligt siffror från SVD kan man som sambo spara uppemot en halv miljon kronor på 10 år.

Det finns också andra fördelar med att bo ihop, en av dem är att du har möjlighet att göra större inköp som bägge kan nyttja tillsammans som till exempel ett bilköp eller finare möbler. En bil är ett dyrt köp som för det mesta står still på en parkering eller ett garage. Om inte bägge behöver bilen för att pendla och istället kan dela på en bil kan det nästintill halvera kostnaderna (om man bortser från drivmedel). Den dyraste kostnaden för en bil är i regel värdeminskningen vilket är en kostnad man delar på om man är två som äger bilen.

Mat är också billigare tillsammans eftersom det oftast är billigare att köpa större volymförpackningar. Dessutom äter singlar oftare mat ute vilket ytterligare ökar på kostnaderna. Det är oftast lättare att laga många portioner på en gång istället för att laga mat till en, detta kan vara en förklaring till varför singlar väljer att äta ute istället för att laga mat.

Det finns också många spartips som bara gäller för flerpersonshushåll. På spara-pengar.se finns till exempel tips om hur man kan spara pengar som familj och mycket rör matkostnader och att sänka sina fasta utgifter som är enklare om man är flera.

Delad ekonomi eller inte?

Delad ekonomi innebär att man tillsammans med sin sambo delar på utgifter. Som sambo kommer man ha gemensamma utgifter vilket innebär att man kommer att ha en delad ekonomi med sin sambo.

Hur fungerar delad ekonomi

Som sambo kan man välja hur man vill lägga upp sin delade ekonomi, vissa väljer att dela på gemensamma utgifter medan andra väljer att ha en helt delad ekonomi där bägges inkomster går till samma konto. Hur man vill göra med ekonomin måste man som sambos komma överens om, men det finns egentligen inga rätt eller fel, nedan finns några faktorer att ta hänsyn till.

Hur gör man vid delad ekonomi

Som samboende med gemensamma utgifter kommer man behöva dela på ekonomin. Faktorer att ta hänsyn till är hur stora inkomster samt utgifter du och din sambo har.

Ett upplägg är att dela 50/50 på alla gemensamma utgifter och det kan fungera bra om både du och din sambo tjänar lika mycket. Om ena parten tjänar betydligt mer än den andre kan det vara mer rättvist om denne betalar en större del av de gemensamma utgifterna.

Att ha en helt gemensam ekonomi kan också skapa osämja om någon i förhållandet har betydligt större utgifter än den andre. Många familjeekonomer rekommenderar därför att skilja på den gemensamma ekonomin och den privata. Den gemensamma ekonomin är de utgifter som man har gemensamt medan den privata är de som bara rör en själv. Om man bara har delad ekonomi för de gemensamma utgifterna kan man slippa många bråk om inköp som ens sambo tycker är onödiga.

Leave a Comment

Samboförhållandets ekonomi