Allt om att skaffa barn

Att skaffa barn är något som många har som mål i livet. Trots det är det ofta en hel del frågor som ska besvaras för att bli helt säker på att det är rätt tid och beslut att skaffa barn. Det bästa möjliga scenariot är självklart att ta ett välgrundat beslut att skaffa barn. En del blir gravida trots preventivmedel och måste därmed ställa sig till att skaffa barn under lite mer pressande omständigheter.

Att skaffa barn eller inte – hur vet man?

Om du väljer att skaffa barn eller inte är ett beslut du måste ta i lugn och ro. Det är ingen självklarhet att skaffa barn och därmed är det ett fritt val som ska tas på största möjliga allvar. De flesta som aktivt väljer att skaffa barn tenderar att känna ett sug och en längtan efter detta. Självklart är det även bra att ta hänsyn till andra aspekter innan man tar ett beslut. Tänk igenom vilka livsförändringar ett barn skulle medföra, hur mycket tid och pengar ett barn kräver. Tänk igenom vilket extra ansvar ett barn innebär och hur du som förälder kommer bli begränsad på grund av detta ansvar. Se till att du bor i ett stabilt hem som är tillräckligt stort för en utökad familj, har stabil ekonomi och är redo för den livsförändring ett barn medför.

Vilken ålder skaffar folk barn i Sverige?

Skaffa barn kan man göra när det passar ens livssituation och hälsa bäst. Medelåldern för kvinnor som fått sitt första barn under 2020 är 29,9 år, och män 31,9 år. Detta skiljer sig aningen från personer som blivit föräldrar överlag år 2020. Där ligger medelåldern för kvinnor på 31,4 och män på 34,2 år. Som en referens låg medelåldern år 2000 för kvinnor på 28,22 år och för män 30,73 år.

Ett eller flera barn?

Om du vill ha ett eller flera barn är helt upp till dig och din familjesituation. Många föredrar att skaffa 2 eller fler barn av anledningen att deras barn ska ha syskon att leka och umgås med. Det kan även vara bra för barnen att få lite konkurrens i familjen och lära sig komma överens med sina syskon. Kom ihåg att det är viktigt att din livssituation som förälder måste tillåta och möjliggöra för ytterliga barn!

Skaffa barn som ensamstående

För kvinnor finns det sedan år 2016 en möjlighet att få en assisterad befruktning och därmed bli gravid utan ett samboskap/att vara gift. Detta kräver en sökprocess som är tämligen komplicerad och går ut på antingen en provrörsbefruktning eller en donatorinsemination. Eftersom surrogatmoderskap inte är lagligt i Sverige finns ingen motsvarighet för män som är ensamstående. Självklart är även adoption ett alternativ.

Allt om att skaffa barn